Thursday, October 04, 2007

Altı Aylık yeni yerinde

16 Kasım’da Çukurcuma’da açılacak olan Altı Aylık, Wasp T-shirt ve Deform Plak dükkanlarıyla dönüşümlü olarak aynı mekanı paylaşıyor. Altı Aylık birlikte var olmak üzerine kurulu. Varlığımızı sadece bir dükkana eklemlenerek devam ettirmek anlamında değil, aynı zamanda kolektif düşünce ve bilgi üretimi için de aracı olmak temel hedeflerimizden biri.
Altı Aylık, karakterini oluşturan bu birlikteliğin çeşitli anlamlarını ve yaratacağı imkanları araştırarak, farklı fikirleri ifade etmek ve gerçekleştirmek üzere fırsat sunmayı amaçlıyor. Tüm bu oluşum içinde somut sonuçlara odaklanmak yerine, sürecin bir parçası olarak var olmayı amaçlıyoruz. Kemiklesmis bir grup olmak yerine, rolleri değistirerek, farklılaştırarak risk almayı deneyimlemek istiyoruz.

Kolektif düşünce ve bilgi üretimini en üst düzeyde tutabilmek için, Altı Aylık, birbirinden bağımsız ve birbirini destekleyen, dört farklı kolu bir arada gerçekleştirmeyi hedefliyor. Bu dallar; işlik (sanatsal üretim), misafir (fikir alışverişi) cam (görsel sunumlar), ile (destekçi).

WASP T-shirt dükkanıyla aynı mekanı paylaştığımız için, tekstil ve baskı üretimine dair tüm araçları kullanabilme şansımız var. İşlik, bu malzeme ile çalışmak isteyen sanatçılara olanak sağlayacak.

Misafir’in ana fikri, farklı kuşaklardan sanatçıları davet ederek, kendi aralarında birbirinden beslenen bir diyalog başlatabilmek. Günümüzdeki sanat eğitiminde kayıp halkalar (kuşaklar arası kopukluk, eksik bilgi) olduğu düşünülürse, yaratılacak olan bu alanın önemli bir boşluğu dolduracağını hissediyoruz.

T-shirt dükkanının vitrini olan cam, mekanın çift karakterli doğasını en iyi yansıtan unsur. Gündüzleri bir t-shirt dükkanı olarak faaliyet gösteren mekan, geceleri Altı Aylık tarafından devralınıyor. Bununla beraber, gündüzleri ara yüz olarak işleyen camekanda Altı Aylık’ın faaliyetlerinden izler bulunacak. Altı Aylık’ın cephesi olan cam, bir seri farklı malzeme ile gündemdeki projeler hakkında bilgi veriyor.

İle’nin amacı kişilere kendileri için önemli konular hakkında projelerini oluşturma ve gerçeklestirme imkanı vermek. İkinci motivasyon ise başka vizyonları, yaklaşımları ve görüşleri dahil ederek sorular sormak ve bunları tartışabilmek için ortak bir zemin yaratabilmek. İle , Altı Aylık’ın rol değişimini yansıtıyor: Büyümeye açık bir grup olarak fikir üretirken başkalarının da fikirlerini dahil ederek sanatsal pratiklere farklı yaklaşımlar getirmek.


Altı Aylık Bengü Karaduman, Kristina Kramer, Öykü Özsoy tarafından yürütülüyor.
Adres: Turnacıbaşı Sok. 67
Çukurcuma – Beyoğlu
İstanbul Türkiye

www.altiaylik.blogspot.com

No comments: