Saturday, November 10, 2007

A ve B neredeyse denk / A and B is almost equal


A ve B neredeyse denk
16 Kasım-15 Aralık
Açılış: 16 Kasım Cuma/ 19:00
Ziyaret Saatleri: Perşembe-Cuma-Cumartesi
19:00-21:30


Altı Aylık, Alina Viola Grumiller ve Bengü Karaduman’ in A ve B neredeyse denk adlı projesiyle 16 Kasım’da açılıyor.

A ve B neredeyse denk, matematiksel bir parametre. İki değer birbirinden farklı olmasına rağmen, aralarındaki karşıtlık hissedilmeyecek kadar az. Neredeyse eşit denecek kadar birbirlerine yakınlar.

Bu matematik formülü günlük yaşamımıza bir referans olarak alınabilir. Farklı sosyal ve ekonomik geçmişlere sahip olmamıza rağmen, hepimiz istisnasız zamanımızın değişen gerçekleriyle her gün karşı karşıya kalıyoruz: Medyanın bombardımanı, bilginin sürekli akışı, şehrin hızı, tüketim toplumunun baskısı ve gündelik hayatın başdöndürücü devinimi. Bu değişimler, bireylerin kimlik algısını kırarak sebep olduğu sıkışıklıkla, yavaş yavaş şizofren bir toplum yaratıyor. Bu durum, akışkan bir zemin üzerinde yürümeye çalışmaya benziyor.

A ve B neredeyse denk iki sanatçı arasında diyalog başlatarak, günlük yaşama ait durumları ortak bir çalışmada görünür kılmayı amaçlıyor. Bu iki sanatçı problemleri nasıl tanımlıyorlar? Ne tür direnme stratejileri oluşturuyorlar? Yolumuzu bulmaya çalışırken biz bu durumun üstesinden n
asıl geliyoruz?

Sanatçı Bengü Karaduman video işinde, birbirleriyle bağlantısı yokmuş gibi görünen objeler ve durumlar kullanıyor. Siluet ve gölgeler, beyaz bir alan içerisinde kayarcasına önümüzden geçiyor. Günlük yaşamdan, medyadan, eve ve yaşama dair araç ve gereçlerden oluşan eşyalar ve durumlar bütünü, kimliklerin çeşitliliğine ve birbirine paralel olarak var olmalarına işaret ediyor. Hareket halindeki kolaj, gündüz görülen karmaşık bir rüya benzeri absürd bir karşılaşmaya dönüşüyor.

Sanatçı Alina Viola Grumiller’in desenleri Altı Aylık’ın kullandığı mekanın mimarisine uyum sağlayarak mekana dahil oluyor. Mekana yayılan ve mekanla birleşen çizimler çeşitli objelerin ve durumların karşılaşmasını tarif eden bir kılavuz oluşturuyor. Bu desenler anılarımızı canlandırırken, belleğimizde yer alan imajların arşivini gözler önüne seriyor, onları tekrar tanımlamamıza aracı oluyor. Grumiller’in desenlerinden oluşan kolajlar, çerçevelenmiş beyaz t-shirtler üzerinde yer alacak. Kimse tarafından giyilmeyecek olan bu t-shirtler asli görevini yerine getirmek yerine sanatsal bir malzemeye dönüşüyor.A and B is almost equal
16 November-15 December
Opening: 16 November / at 7pm
Visiting Hours: Thursday-Friday-Saturday
7pm-9:30pm


Alti Aylik will open its doors in a new space with a project titled A and B is almost equal showing the work of the two artists Alina Viola Grumiller and Bengü Karaduman from November 16th to December 15th, 2007.

A and B is almost equal is a mathematical parameter. Though two units are different from each other, the contrast between them is almost invisible, so they are close enough to name as almost equal.
This mathematical phenomenon could be taken as a reference point to our daily lives, even though we all come from different social and econominal backgrounds, we still face the changing realities of our time without any exception: We are bombarded by the media, the flow of information, speed of the city, consuming society and many other aspects every day. These changes cause a schizophrenic society which is not able to recognize its manifold of identities. It creates the situation similar to walking on fluid ground.

A and B is almost equal aims to create a dialogue between two artists that is formed as an exhibition regarding the problematics of daily life. How do these two artists formulate the problems? How do they build up resisting strategies? How do we find ways to cope with this situation?

With her video work, the artist Bengü Karaduman uses different objects which at first glance, do not seem to be connected to each other. In the style of silhouettes and outline drawings, the images float through a white room. These objects are taken from everyday life; the media, the household and point on a variety of identities. They create a moving collage which turnes into an absurd encounter, like a chaotic daydream.

Alina Viola Grumiller’s drawings spread into the space and incorporate the given architecture. They map out the environment and create a guideline of encounters with various objects and circumstances. In addition to the wall drawings, these images appear printed as collage on the T-shirts. Montaged on the wall, these framed T-shirts are set in relation to the mural that surrounds it. As the images touch upon our memories, reminding us of images that we have archived in our heads we in turn mediate to redefine them.

No comments: