Monday, May 01, 2006

Tartışma:Alternatif Sanat Mekanlarının Sürdürebilirliği / Sustainability of Alternative Art Spaces

Alternatif Sanat Mekanlarının Sürdürülebilirliği

4 Mayıs 2006, Perşembe
18:30-20:30 Tartışma
20:30-22:00 Müzik ve içecekler


Geçtiğimiz şubat ayında açılan Altı Aylık, sanatçılar ve güncel sanatla ilgilenen herkes için karşılıklı iletişimin ana rol oynadığı demokratik bir proje mekanı olma hedefiyle açıldı. Karaköy’de bulunan mekan, inisiyatifimizin fiziksel uzantısını oluşturuyordu. Ne yazik ki, Galata’dan Karaköy’e doğru uzanan mutenalaştırma hattının içinde yer alan Altı Aylık 6 Mayıs günü kapanıyor ancak inisiyatif varlığını başka bir düzlemde devam ettirecek.

Mekandan ayrılmadan önce, resmi politikalar çerçevesinde gittikçe sıkıştırılan ve nefes alma alanları kısıtlanan inisiyatiflerin, alternatif sanat mekanlarının sürdürebilirliği konusunu tartışmaya açmak, tüm inisiyatifleri ve sanatçıları aramızda görmek istiyoruz.

İstanbul, Oda Projesi’nin deyişiyle imkansızın bir arada var olduğu bir yapıya sahipken, bilinçli bir politika ile homojen hale getirilme, her yeri aynılaştırma sürecinin yoğun baskısı altında. Bu planlı projeden nasibini alan sanat mekanları gittikçe kurumsallaşarak bürokratik ve statik bir yapıya bürünüyor, özelleştiriliyor, bunun uzantısı olarak büyük müzelerin açılmasına doğru yönelim hızla artıyor. Bu ortamda, daha esnek, yeni üretimlere açık, farklı iletişim stratejilerinin deneyimlendiği sanat mekanlarının hayatta kalabilmesi gittikçe güçleşiyor. Karşılaşılan problemlerin cözümüne yönelik bireysel gayretler çoğunlukla hayal kırıklığı ile sonuçlanıyor. Bu sebeple, kollektif çabaya ve baskı grubu oluşturmaya ihtiyaç duyulmakta.

Altı Aylık’ta gercekleştirilecek olan tartışmayı pratik problemlere çözüm aramaya yönelik olarak başlatmak, özellikle de bu problemler karşısında birlikte nasıl bir strateji uygulanması gerektiği - karşılıklı farkındalık, bağımsız bir paylasım alanı, bir platform olusturulması- çerçevesinde geliştirmek istiyoruz.

İstanbul Teknik Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü araştırma görevlisi Pelin Tan’ın sanatçı inisiyatifleri üzerine yapmış olduğu araştırmadan da beslenecek ve Altı Aylık’ta ilki gerçekleştirilecek olan bu buluşmanın ses kayıtları, sonrasında oluşturulacak olan blog adresinde yayınlanacaktır. Bu buluşmaların devamının farklı mekanların ev sahipliğinde sürdürülmesi amaçlanmaktadır.

Adres:
Altı Aylık
Mumhane Cad. No:162 Kat:2 Karaköy
(Tophane meydanında bulunan eski hamam ve Alpet benzin istasyonunun arasındaki sokaktan girip sağa sapınca soldaki bina. Güllüoğlu’nun karşısı)

Ayrıntılı program: www.altiaylik.blogspot.com adresinden takip edilebilir.

e-mail adresi: altiaylik@googlemail.com


**********

Sustainability of Alternative Art Spaces
4 May 2006
18:30-20:30 Discussion
20:30-22:00 Music and drinks

Alti Aylik opened last February as a democratic project space aiming to foreground communication between artists and everybody who has an interest in contemporary art. The space in Karakoy was a psychical extension of our initiative. Unfortunately and unexpectedly, Alti Aylik is closing down on May 6th due to its location inside the gentrification zone extending from Galata to Karakoy; something we could anticipate, but perhaps did not want to acknowledge. Yet the initiative will continue to exist on another level.

Before we leave the space we would like open to discussion the issue of the sustainability of art initiatives and alternative art spaces within a context of oppressive and suffocating official politics. We will be happy to see all initiatives and artists among us.

The intensity of the experience of this transformation is especially strong in Istanbul. While Istanbul - as Oda Projesi has remarked – has a structure that brings together impossibilities, the city is overwhelmed by a conscious politics of homogenization. Through this process art venues become privatized, institutionalized and they acquire bureaucratic and static structures – hence the growing inclination towards large-scale museums. This situation makes more difficult the survival of flexible art spaces promoting new production practices and the experience of alternative communication strategies. The outcome of most individual efforts to resolve the problems we are faced with is disillusionment. It is for this reason that there is a need for collective effort and exerting pressure on official cultural politics.

Our intention in initiating a discussion at Alti Aylik is to seek solutions to practical problems and to exchange ideas on what kind of a collective strategy can be adapted within a framework of mutual awareness, an independent space for sharing and creating a platform.

During this initial meeting at Alti Aylik Pelin Tan, who is a research assistant in the Art History Department at Istanbul Teknik University will contribute with her project on art initiatives and the sound recordings of the discussion will later be published on a weblog. Our goal is to continue with these meetings in different locations.

Address:
Altı Aylık
Mumhane Str. No:162 2nd floor Karaköy
(In Tophane Square, take the street between old hammam and Alpet gas station, turn right at the end of the road, opposite of Gulluoglu baklava)

www.altiaylik.blogspot.com

e-mail address: altiaylik@googlemail.com