Thursday, October 04, 2007

Altı Aylık yeni yerinde

16 Kasım’da Çukurcuma’da açılacak olan Altı Aylık, Wasp T-shirt ve Deform Plak dükkanlarıyla dönüşümlü olarak aynı mekanı paylaşıyor. Altı Aylık birlikte var olmak üzerine kurulu. Varlığımızı sadece bir dükkana eklemlenerek devam ettirmek anlamında değil, aynı zamanda kolektif düşünce ve bilgi üretimi için de aracı olmak temel hedeflerimizden biri.
Altı Aylık, karakterini oluşturan bu birlikteliğin çeşitli anlamlarını ve yaratacağı imkanları araştırarak, farklı fikirleri ifade etmek ve gerçekleştirmek üzere fırsat sunmayı amaçlıyor. Tüm bu oluşum içinde somut sonuçlara odaklanmak yerine, sürecin bir parçası olarak var olmayı amaçlıyoruz. Kemiklesmis bir grup olmak yerine, rolleri değistirerek, farklılaştırarak risk almayı deneyimlemek istiyoruz.

Kolektif düşünce ve bilgi üretimini en üst düzeyde tutabilmek için, Altı Aylık, birbirinden bağımsız ve birbirini destekleyen, dört farklı kolu bir arada gerçekleştirmeyi hedefliyor. Bu dallar; işlik (sanatsal üretim), misafir (fikir alışverişi) cam (görsel sunumlar), ile (destekçi).

WASP T-shirt dükkanıyla aynı mekanı paylaştığımız için, tekstil ve baskı üretimine dair tüm araçları kullanabilme şansımız var. İşlik, bu malzeme ile çalışmak isteyen sanatçılara olanak sağlayacak.

Misafir’in ana fikri, farklı kuşaklardan sanatçıları davet ederek, kendi aralarında birbirinden beslenen bir diyalog başlatabilmek. Günümüzdeki sanat eğitiminde kayıp halkalar (kuşaklar arası kopukluk, eksik bilgi) olduğu düşünülürse, yaratılacak olan bu alanın önemli bir boşluğu dolduracağını hissediyoruz.

T-shirt dükkanının vitrini olan cam, mekanın çift karakterli doğasını en iyi yansıtan unsur. Gündüzleri bir t-shirt dükkanı olarak faaliyet gösteren mekan, geceleri Altı Aylık tarafından devralınıyor. Bununla beraber, gündüzleri ara yüz olarak işleyen camekanda Altı Aylık’ın faaliyetlerinden izler bulunacak. Altı Aylık’ın cephesi olan cam, bir seri farklı malzeme ile gündemdeki projeler hakkında bilgi veriyor.

İle’nin amacı kişilere kendileri için önemli konular hakkında projelerini oluşturma ve gerçeklestirme imkanı vermek. İkinci motivasyon ise başka vizyonları, yaklaşımları ve görüşleri dahil ederek sorular sormak ve bunları tartışabilmek için ortak bir zemin yaratabilmek. İle , Altı Aylık’ın rol değişimini yansıtıyor: Büyümeye açık bir grup olarak fikir üretirken başkalarının da fikirlerini dahil ederek sanatsal pratiklere farklı yaklaşımlar getirmek.


Altı Aylık Bengü Karaduman, Kristina Kramer, Öykü Özsoy tarafından yürütülüyor.
Adres: Turnacıbaşı Sok. 67
Çukurcuma – Beyoğlu
İstanbul Türkiye

www.altiaylik.blogspot.com

Wednesday, October 03, 2007

Alti Aylik Relocated

Alti Aylik will open on November 16th in a new location in Çukurcuma, time-sharing the space with the t-shirt shop Wasp and the record shop Deform. The nature of Alti Aylik is a form of co-existence, not only with the shop, but also as a mediator for collective intelligence. We are questioning various ways of co-existence and offer room for verbalizing and materializing ideas. We understand ourselves to be part of a process rather than focusing on concrete results. We are not relying on a fixed body of people, instead we are taking the risk of shifting roles.

In order to achieve the highest output of collective intelligence, Alti Aylik will be structured by four branches that implement artistic production, the exchange of ideas, visual presentation and roles of assistance. These are işlik (Atelier), misafir (Guest), cam (Window), ile (With).

As we are hosted by Wasp T-Shirts we have access to all aspects of textile and printing production facilities So with işlik, we have the possibility to offer artists to work with this medium.

The idea of misafir is to invite artists from different generations to become actively involved in a mutual exchange. This area of communciation is important because we feel that there are too many areas of missing knowledge which is also not compensated for by todays art education.

Cam is the shop window. It most clearly shows the double character of the space which is a T- shirt shop in the day time and taken over by Alti Aylik in the evening. Nevertheless during shop hours one can still find traces of Alti Aylik’s activities. The facade of Alti Aylik cam will display a series of moving and standing images as well as current project information.

The concept of ile is to assist people to initiate and realize projects about issues which are burning for them. The second motivation is to include other people's vision, approach and point of view in order to raise questions and create a common ground of discussion. İle reflects Alti Aylik’s shifting of roles, as we are an open group which will grow, generate ideas and include others’ opinions in order to form a space that accepts different approaches to artistic practice.

Alti Aylik is organised by Bengü Karaduman, Kristina Kramer, Öykü Özsoy.
Address: Turnacıbaşı Sok. 67 Çukurcuma – Beyoğlu İstanbul Turkey
www.altiaylik.blogspot.com

Glitter, flash and a bit of tittle tattleAltı Aylık was invited by NÜANS/Düsseldorf to contribute to their magazines first edition PROP - Proud to be a VIP. Released October 2007.